يه دوست داشتم

كلاس اول ميگفتن

با سيب جمله بساز ميگفت

هجران نه کار آدم و حوّا نه سیب بود

آدم میان آن همه خوبی غریب بود،

اونوقت منم ميگفتم

آن سيب است

:/

♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

یارو میگه

وقتی میبینم هرچی خوشگله

کلاه کریسمس گذاشته

سر به سجده مینهم و میگم:

دختری از امت عیسی دلم را برده است،

یا محمد همتی کن تا مسلمانش کنم

:(منبع : فِکر میکُنَن ما خَریم ツ مه سا : واقعن چایی حقش نیس تبدیل به إدرار شه باید همش جذب شه :(
برچسب ها :